12:36 | October 23, 2014

BUTT WORKOUT IN MY ROOM

Training & Food
IMG_1442

A pic from Dubai last year

Idag tänkte jag att ni ska få ta en del av dagens morgonträning där fokusen vart rumpa. Det blev träning framför spegeln i mitt rum och visst kan det vara skönt att slippa åka till gymmet ibland? Nedan har ni övningarna jag utförde. Ni kan klicka på namnet på övningen för att se en bild.

Today I thought that you can take a part of today’s morning workout where the focus was butt. It was training in front of the mirror in my room and I think that it can be nice not having to go to the gym sometimes. Below you have the exercises I did. You can click the name of the exercise to see an image.

Hip bridge: 25 reps 3 set
Sumo squat: 25 reps 3 set
Lunges: 15 reps 3 set on each leg
Donkey kicks: 15 reps 3 set on each leg
Squat hold: 30 sec 3 set

12:23 | October 20, 2014

HAIR ROUTINE

Training & Food
IMG_8275-2

.
Top: HERE 
Tights: HERE
Bag: Adidas
Shoes: Nike
Gloves: HERE
.

wwww

Hej på er! Jag får ofta frågan “Hur gör du med håret när du tränar så ofta”? och om jag ska vara ärlig så tycker jag att det kan vara rätt jobbigt ibland. Jag tränar 5 gånger i veckan och försöker att tvätta håret varje 3 dag. På gymmet har jag alltid uppsatt, antingen i en vanlig toffs men oftast som på bilden, i en fläta. Svettas man mycket (som jag gör) så lyckas man inte komma undan helt och man blir ändå blöt vid nacken och pannan. Någon som känner igen sig? Då brukar jag tvätta “den delen” om man säger så. Sen så brukar jag oftast ha håret uppsatt eftersom att mitt hår formar sig väldigt snabbt efter att jag haft det uppsatt och jag vägrar att platta det utan sätter upp det istället. Så ja, jag har då oftast håret uppsatt. Men det jag gör är att jag brukar planera mina träningsdagar så jag vet när jag ungefär ska tvätta håret och när jag vill ha det utsläppt. Någon av er som gör på något annat sätt eller har ett mirakel tips? Hojta vettja ;D

Hello there! I often get the question “How do you do with your hair when you exercise so often”? and to be honest, I think it can be a really hard sometimes. I workout 5 times a week and try to wash my hair every three days. At the gym, I usually have a ponytail and mostly as in the picture, in a braid. I sweat a lot so I still get wet at the neck and forehead so I usually wash “that part”. Then I usually have my hair in a tail since my hair shapes itself very quickly after I had a ponytail and I refuse to flatten it so I put it up instead. But what I do is I usually plan my workout days so I know when I am going to wash my hair and when I want it released. Any of you who do otherwise or have a miracle tip? Tell me ;D

10:41 | October 19, 2014

VIDEO #1

Training & Food

[youtube id=”OyJX57QiEr4″ parameters=”https://www.youtube.com/watch?v=OyJX57QiEr4″]
“Hej, idag ska jag visa er 3 av mina favoritövningar för magen”
“Hi, today I want to show you 3 of my favorite exercises for the abs”

God morgon favoriter! Äntligen kan jag visa er resultatet av det jag gjorde i Stockholm sist. Jag åkte upp och filmade några klipp på mina favoritövningar på olika muskelgrupper som ni kommer att få ta del av här på bloggen varje söndag. Efter många om och men så valde jag att ta tag i det som många av er har efterfrågat trots att jag inte känner mig 100% bekväm framför kameran. Men jag hoppas det blir bättre med tiden och som man säger, övning ger färdighet. Jag gör det även för att komma med någonting nytt här på bloggen men också för att jag tror att det blir mycket lättare för er att se hur man utför övningarna istället för att enbart läsa namnet. Jag HOPPAS ni gillar detta så att jag kan fortsätta göra det. Lämna gärna en kommentar med vad du tycker <3

Good morning favorites! Finally I can show you the results of what I did in Stockholm the last time I was there. I went up and filmed some clips of my favorite exercises on different muscle groups that you will see here on the blog every Sunday. After many ifs and buts, I decided to do it as many of you have asked, even though I don’t feel 100% comfortable in front of the camera in this way. But I hope it gets better with time and as they say, practice makes perfect. I do this also to come up with something new on the blog and I think it will be much easier for you to see how to do the exercises instead of just reading the name. I hope you like this so that I can continue doing it. Please leave a comment with your thoughts about this <3

10:00 | October 15, 2014

In life, It’s all about the will.

Training & Food

jj

IMG_1046

kkkk

Alla människor har mål i livet och för att man ska nå sina mål krävs det att man har en stark vilja för att lyckas. Viljan blir en motivation, en positiv motivation som kommer att leda dig fram till mållinjen. Utan rätt motivation kan du att påbörja något, men du kommer tillslut tvinga dig själv till att kämpa och tyvärr kommer det inte gå hela vägen. Eftersom att träning idag är ett stort trend och används betydligt mer än vad det gjorde för några år sedan kan vi ha det som ett exempel. Många människor börjar träna för att få den drömkroppen de vill ha, och inte för att det är roligt. Som sagt är detta något om oftast håller någon vecka och tillslut ger man upp för att man tycker att det är jobbigt att regelbundet ta sig till gymmet och göra något man inte tycker är kul. Motivation enligt mig skapas alltså tillsammans med viljan och att göra någonting man tycker är kul.

Det finns många sätt att träna på och här gäller det för var och en att testa sig fram tills man hittar någon man tycker är kul. Jag exempelvis är en människa som gillar att variera och inte göra samma sak hela tiden. I början av min s.k. träningsresa älskade jag att springa på löpbandet, därefter blev det mer av styrketräning och idag är jag speciellt förtjust i att kombinera styrketräning med kondition fast på crosstrainern. Man får försöka att hitta nya utmaningar hela tiden. Man brukar tala om två olika sorters motivation, yttre och inre. Det är den yttre motivationen som är den som är lätt att hitta som exempelvis när man blir inspirerad av andra eller när man får tips av andra etc. Den inre motivationen är när drivet kommer inifrån. När man har ett mål och man låter ingenting på utsidan stå i ens väg. Det är denna typ av motivation ni måste hitta! Sätt ett stort kryss på rädslan att misslyckas och fokusera på viljan att lyckas.

Jag får konstant frågan ”Vart får du all motivation ifrån?” och ovan har ni svaret. Min vilja är min motivation, alltså är jag min egna motivation. Jag gör jämförelser, vad har jag åstadkommit, hur mycket min kropp har förändrats under en period m.m. Det är inte ofta man ser skillnad i spegeln efter 1 vecka, och tråkigt nog finns det människor som ger upp direkt. Ni får inte ge upp! Bara för att ni inte ser någon skillnad när ni kollar er i spegeln betyder det inte att något i er kropp har förändrats. Därför uppmärksammar jag er att väga och mäta er så att ni har något att utgå ifrån, låt det sedan gå ca 2 veckor och sedan gör ni detta på nytt för att se ifall det blivit en skillnad. Jag har detsamma tankesätt på gymmet, springer jag 5 km på 30 minuter idag så sätter jag målet att klara det  25 minuter nästa gång. Det gäller att alltid sätta relevanta mål inom träningen och jag föredrar kortsiktiga mål exempel veckovis. Öka alltid era övningar (reps/set. Du är din största fiende, du är den som har makten att ge upp och på samma sätt har du makten till att lyckas. Allt handlar om viljan, du måste vilja detta 100 %. Du styr detta och låt aldrig någon påverka dig negativt.

// All people have goals in life and to reach them it requires that you have to have the will to succeed. The will becomes a motivation, a positive motivation that will lead you to the finish line. Without the right motivation, you can to start anything but you will eventually force yourself to fight and unfortunately it will not go all the way. Since training today is a big topic and is used much more than it was a couple of years ago, we can have it as an example. Many people start exercising to get the dream body they eant and not because it ‘s fun. This is something that usually lasts some weeks and then you give up because you think it’s too difficult to regularly get to the gym and do something you don’t enjoy doing. Motivation according to me is created along with the will and to do something you enjoy doing.

There are many ways to workout and you have to try different types of training until you find someone you think is fun and something you enjoy. I , for example, like to vary and not do the same thing all the time. At the beginning of my so-called journey, I loved to run on the treadmill and focus on my condition, then it started to do more of weight training and today I am especially interested in weight lifting and the crosstrainer. You have to try to find new challenges all the time, thats also what keeps me going. There are two different motivations, external and internal. It is the external motivation that is the one that is easy to find,  it’s like when you get inspired by others or when you get advice from other etc. The inner motivation is when the will comes inside, the one I have. When you have a goal and you don’t let anything on the outside stay in tour way.  This is the kind of motivation you need to find ! Put a big X on the fear of failure and focus on the desire to succeed.

I constantly get the question ” Where you get all the motivation come from? ” And above , you have the answer. My will is my motivation, so I become my own motivation. I make comparisons , what have I accomplished, how much my body has changed over a period etc. It’s not often you see a difference in the mirror after 1 week, and sadly there are people who give up right away. Don’t give up! Just because you don’t see any difference when you check yourself in the mirror it doesn’t mean that something in your body hasn’t changed. Therefore, I pay attention to you to weigh and measure you so that you have something to go on , then let it go for about 2 weeks and then you doing this again to see if there has been a difference. I have the same mindset in the gym, If I run 5 km in 30 minutes today so I set the goal to make it 25 minutes next time. It’s important to always put relevant targets within the workout and I prefer short-term goals such as for every session. Always increase your exercises (reps/sets). You are your biggest enemy, you are the one who has the power to give up and in the same way you have the power to succeed. It’s all about the will, you have to want it 100%. You control this and never let anyone influence you negatively.

IMG_5088

Read about my journey (HERE)

17:00 | October 9, 2014

LEG RAISES

Training & Food
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här kommer en grym magövning jag gjorde tillsammans med JOSSAN – benlyft! Den som ligger ner är den som arbetar. Så först bestämmer ni positionerna och därefter lägger sig en av er på rygg och tar tag i kompisens vrister. Sedan är det bara att köra, lyft benen och spänn magen hela tiden. Väl uppe ska kompisen putta ner dina ben så hårt hen kan och du ska försöka undvika att nudda marken. Kör 20 repetition och 3 set var! Tänk på att pusha varandra genom hela övningen, mycket rolig övning som dessutom bränneeeer. Do it!

Here is a good ab exercise I did with JOSSAN – leg raises!  The person who is lying down is the one that works. So first you decide the positions and then one of you should lay on your back and grab your friend’s ankles. Then just to do it, lift your legs and tighten your stomach all the time. Once your legs are up, your friend is supposed to push down your legs hard and you should try to avoid touching the ground. Do 20 reps and 3 sets each! Remember to motivate and push each other throughout the exercise, very fun exercise that also is very effective. Do it! 

9:00 | October 9, 2014

WORKOUT WITH A FRIEND

Training & Food
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tillbaka i Götet! Igår passade jag och Jossan på att träna och eftersom att vi är medvetna om hur roligt det är att kunna träna ihop med en kompis så har vi fotat 3 olika övningar som vi kommer att dela med oss till er såklart :))  Senare idag kommer jag att lägga ut första övningen! Hoppas ni får en bra dag OCH glöm inte att träna! 

Back in Gothenburg! Yesterday me and Jossan took the opportunity to workout together and sine we are aware of how fun it is to be able to workout together with a friend, we have photographed three different exercises that we will share with you of course :)) Later today, I will post the first exercise! Hope you have a good day and don’t forget to visit the gym!

19:53 | October 8, 2014

THE WINNERS ARE….

Training & Food
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Först och främst vill jag tacka varenda en utav er som deltagit i tävlingen där man kunde vinna ett träningsschema gjort av mig. Det glädjer och värmer verkligen ända in i själen och hade jag haft tiden hade jag hjälpt er alla, men tyvärr så har jag inte det vilket ni säkert förstår. Efter att ha läst alla 1134 kommentarer så har jag lottat ut 5 vinnare. Måste påpeka att det är så himla kul att bli medveten om att man har läsare i så många olika länder och städer! Är du en av vinnarna, kontakta mig direkt på [email protected]

First and foremost I want to thank every one of you who participated in the contest where you could win a workout schedule made by me. It makes me really happy and If I only had the time, I would had helped you all, but unfortunately I haven’t got it, which I’m sure you understand. After reading all 1134 comments I have raffled out 5 winners. Must point out that it is so much fun to be aware that I have readers in so many different countries and cities! Are you one of the winners, please contact me directly at [email protected] – Here comes the winners, CONGRATULATIONS GIRLS!! <3 :

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

12:28 | October 5, 2014

THE BEST WEIGHT LOSS TIPS

Training & Food

crosstrainer

Crosstrainern har blivit mycket populärt de senaste åren och finns nästan på alla gym. Enligt mig är crosstrainern det bästa träningsredskapet eftersom att hela kroppen arbetar när man utför övningen. Många muskelgrupper är igång som exempelvis ben, armar, rumpa, mage och man kan själv välja vad man vill fokusera mer/mindre på. Dessutom är crosstrainern skonsam mot leder, knän och rygg just för att den elliptiska benrörelsen jämnar ut belastningen. För de som vill gå ned i vikt är crosstrainern det optimala valet just för att kroppen förbränner mer kalorier än om man jämför med löpbandet. Därför valde jag att fokusera på crosstrainern istället för på löpbandet trots att jag tyckte att det var så tråkigt och så jobbigt. En annan bra egenskap denna typ av träningsredskap har, är att man själv har möjligheten att bestämma tempot och motståndet, alltså justera den utefter sina behov. Om jag hade fått vara tvungen att välja ett träningsredskap hade det utan tvekan varit crosstrainern oavsett om jag i dagens läge inte vill gå ned i vikt. Jag tränar min kondition samtidigt som jag väljer att fokusera på mina ben och rumpa. Med handen på hjärtat så var crosstrainern mitt bästa hjälpredskap när jag gick ned 10 kg. Så detta är mitt bästa tips till er som vill gå ned i vikt!

Crosstrainer has become very popular in recent years and is available almost at every gym. According to me it is the best elliptical exercise equipment because the whole body works when you do the exercise. Many muscle groups are running, such as legs, arms, butt, stomach, and you can choose what you want to focus more/less on. Additionally, the crosstrainer is gentle to knees and back just because of the elliptic part of the kick evens out the load. For those who want to lose weight the crosstrainer is the optimal choice because the body burns more calories than if you compare with the treadmill. Therefore, I chose to focus on the elliptical instead of the treadmill even though I thought it was so borring and so hard. Another good property this kind of exercise equipment have, is that you have the ability to determine the pace and resistance. If I had to be forced to choose one training tool, it had undoubtedly been the crosstrainer regardless if I don’t currently want to lose weight. I train my condition and I choose to focus on my legs and butt. With the hand on my heart, this was my best elliptical help gear when I lost 10 kg. So this is my top tip for those of you who want to lose weight!

8:53 | October 3, 2014

NEW IN

Outfits,Training & Food
IMG_4628

.
Top:
HERE
Leggings: HERE
Shoes: HERE

IMG_4557-2 IMG_4522 IMG_4538-2 IMG_4527-2

Dagen innan jag åkte till Grekland fick jag med mig hem ovanstående kläder från SOC. Måste säga att jag är riktigt nöjd, de sitter som en smäck och är bekväma som tusan. Nu längtar jag hem för att träna ÄNNUUUU mer 😀 Ha en super fredag <3

The day before I went to Greece, I bought the clothing above from SOC. Must say I’m really pleased, they fit perfect and are comfortable as hell. Now I’m longing home to train SOOO much more: D Have a great Friday <3

10:00 | September 23, 2014

THE WILL

Training & Food
nrr

En sak som jag alltid kommer stå fast vid är att viljan är a och o. Många håller med andra inte. Jag har övertygat mig själv att det stämmer tusen gånger och kommer att fortsätta övertyga andra. “Hur orkar du?”, “Vart hittar du motivationen?” Tro mig, allting är möjligt. Sen kan jag berätta hur mitt tankesätt ser ut när ett konditionspass väntar. Jag ställer mig på crosstrainern, sätter på grym musik i hörlurarna och sätter upp delmål i huvudet.

Om vi tar gårdagens pass som ett exempel. Mitt mål var att förbränna 100 kalorier varje sjunde minut. Ibland blev det svårt men jag kämpade för jag ville nå mitt mål. Efter 35 minuter vart jag uppe i 500 kalorier så varför stanna? Så länge jag klarar av att köra så fortsätter jag så tänkte jag 7 minuter till. Tillslut stod jag där efter att ha kört 56 minuter, hållit samma takt och nått mitt mål. Kan ni föreställa er hur bra jag mådde? Det är nästan så att man vill åka hem och äta upp en hel marabou? Nä men haha hade inte förvånat mig om jag gjort det, men ni fattar poängen. Tänk inte att ni ska köra 60 minuter, då tappar man lusten direkt. Tänk 10 minuter, sen öka med 10 sen fortsätter du tills kroppen och hjärnan säger stopp. If I can do it, so can you 😉

One thing that I will always stand by is that I think that the will is everything. Many people agree, and other don’t. I have convinced myself that it is true a thousand times and will continue to try to convince others. “How do you keep up?”, “Where do you find the motivation?” Believe me, everything is possible. But I can tell how I think when a cardio session is waiting. I stand on crosstrainer, put on great music and set up milestones in my head.

If we take yesterdays workout session as an example. My goal was to burn 100 calories every seven minutes. Sometimes it was difficult but I struggled because I wanted to reach my goal. After 35 minutes, I had burned 500 calories so why stop? As long as I manage to run,  I can continue, so I added 7 minutes. Eventually, I stood there after have done 56 minutes, kept pace and reached my goal. Can you imagine how good I was feeling? It’s almost as if you want to go home and eat up a lot of marabou? Haha nah but but you get the point. Don’t think that you will run 60 minutes, you will lose the motivation immediately. Think like 10 minutes, then increase 10 more then continue until your body and your brain says stop. If I can do it, so can you;)