19:53 | October 8, 2014

THE WINNERS ARE….

Training & Food
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Först och främst vill jag tacka varenda en utav er som deltagit i tävlingen där man kunde vinna ett träningsschema gjort av mig. Det glädjer och värmer verkligen ända in i själen och hade jag haft tiden hade jag hjälpt er alla, men tyvärr så har jag inte det vilket ni säkert förstår. Efter att ha läst alla 1134 kommentarer så har jag lottat ut 5 vinnare. Måste påpeka att det är så himla kul att bli medveten om att man har läsare i så många olika länder och städer! Är du en av vinnarna, kontakta mig direkt på [email protected]

First and foremost I want to thank every one of you who participated in the contest where you could win a workout schedule made by me. It makes me really happy and If I only had the time, I would had helped you all, but unfortunately I haven’t got it, which I’m sure you understand. After reading all 1134 comments I have raffled out 5 winners. Must point out that it is so much fun to be aware that I have readers in so many different countries and cities! Are you one of the winners, please contact me directly at [email protected] – Here comes the winners, CONGRATULATIONS GIRLS!! <3 :

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

12:28 | October 5, 2014

THE BEST WEIGHT LOSS TIPS

Training & Food

crosstrainer

Crosstrainern har blivit mycket populärt de senaste åren och finns nästan på alla gym. Enligt mig är crosstrainern det bästa träningsredskapet eftersom att hela kroppen arbetar när man utför övningen. Många muskelgrupper är igång som exempelvis ben, armar, rumpa, mage och man kan själv välja vad man vill fokusera mer/mindre på. Dessutom är crosstrainern skonsam mot leder, knän och rygg just för att den elliptiska benrörelsen jämnar ut belastningen. För de som vill gå ned i vikt är crosstrainern det optimala valet just för att kroppen förbränner mer kalorier än om man jämför med löpbandet. Därför valde jag att fokusera på crosstrainern istället för på löpbandet trots att jag tyckte att det var så tråkigt och så jobbigt. En annan bra egenskap denna typ av träningsredskap har, är att man själv har möjligheten att bestämma tempot och motståndet, alltså justera den utefter sina behov. Om jag hade fått vara tvungen att välja ett träningsredskap hade det utan tvekan varit crosstrainern oavsett om jag i dagens läge inte vill gå ned i vikt. Jag tränar min kondition samtidigt som jag väljer att fokusera på mina ben och rumpa. Med handen på hjärtat så var crosstrainern mitt bästa hjälpredskap när jag gick ned 10 kg. Så detta är mitt bästa tips till er som vill gå ned i vikt!

Crosstrainer has become very popular in recent years and is available almost at every gym. According to me it is the best elliptical exercise equipment because the whole body works when you do the exercise. Many muscle groups are running, such as legs, arms, butt, stomach, and you can choose what you want to focus more/less on. Additionally, the crosstrainer is gentle to knees and back just because of the elliptic part of the kick evens out the load. For those who want to lose weight the crosstrainer is the optimal choice because the body burns more calories than if you compare with the treadmill. Therefore, I chose to focus on the elliptical instead of the treadmill even though I thought it was so borring and so hard. Another good property this kind of exercise equipment have, is that you have the ability to determine the pace and resistance. If I had to be forced to choose one training tool, it had undoubtedly been the crosstrainer regardless if I don’t currently want to lose weight. I train my condition and I choose to focus on my legs and butt. With the hand on my heart, this was my best elliptical help gear when I lost 10 kg. So this is my top tip for those of you who want to lose weight!

8:53 | October 3, 2014

NEW IN

Outfits,Training & Food
IMG_4628

.
Top:
HERE
Leggings: HERE
Shoes: HERE

IMG_4557-2 IMG_4522 IMG_4538-2 IMG_4527-2

Dagen innan jag åkte till Grekland fick jag med mig hem ovanstående kläder från SOC. Måste säga att jag är riktigt nöjd, de sitter som en smäck och är bekväma som tusan. Nu längtar jag hem för att träna ÄNNUUUU mer 😀 Ha en super fredag <3

The day before I went to Greece, I bought the clothing above from SOC. Must say I’m really pleased, they fit perfect and are comfortable as hell. Now I’m longing home to train SOOO much more: D Have a great Friday <3

10:00 | September 23, 2014

THE WILL

Training & Food
nrr

En sak som jag alltid kommer stå fast vid är att viljan är a och o. Många håller med andra inte. Jag har övertygat mig själv att det stämmer tusen gånger och kommer att fortsätta övertyga andra. “Hur orkar du?”, “Vart hittar du motivationen?” Tro mig, allting är möjligt. Sen kan jag berätta hur mitt tankesätt ser ut när ett konditionspass väntar. Jag ställer mig på crosstrainern, sätter på grym musik i hörlurarna och sätter upp delmål i huvudet.

Om vi tar gårdagens pass som ett exempel. Mitt mål var att förbränna 100 kalorier varje sjunde minut. Ibland blev det svårt men jag kämpade för jag ville nå mitt mål. Efter 35 minuter vart jag uppe i 500 kalorier så varför stanna? Så länge jag klarar av att köra så fortsätter jag så tänkte jag 7 minuter till. Tillslut stod jag där efter att ha kört 56 minuter, hållit samma takt och nått mitt mål. Kan ni föreställa er hur bra jag mådde? Det är nästan så att man vill åka hem och äta upp en hel marabou? Nä men haha hade inte förvånat mig om jag gjort det, men ni fattar poängen. Tänk inte att ni ska köra 60 minuter, då tappar man lusten direkt. Tänk 10 minuter, sen öka med 10 sen fortsätter du tills kroppen och hjärnan säger stopp. If I can do it, so can you 😉

One thing that I will always stand by is that I think that the will is everything. Many people agree, and other don’t. I have convinced myself that it is true a thousand times and will continue to try to convince others. “How do you keep up?”, “Where do you find the motivation?” Believe me, everything is possible. But I can tell how I think when a cardio session is waiting. I stand on crosstrainer, put on great music and set up milestones in my head.

If we take yesterdays workout session as an example. My goal was to burn 100 calories every seven minutes. Sometimes it was difficult but I struggled because I wanted to reach my goal. After 35 minutes, I had burned 500 calories so why stop? As long as I manage to run,  I can continue, so I added 7 minutes. Eventually, I stood there after have done 56 minutes, kept pace and reached my goal. Can you imagine how good I was feeling? It’s almost as if you want to go home and eat up a lot of marabou? Haha nah but but you get the point. Don’t think that you will run 60 minutes, you will lose the motivation immediately. Think like 10 minutes, then increase 10 more then continue until your body and your brain says stop. If I can do it, so can you;)

11:15 | September 21, 2014

AB – WHEEL

Training & Food
IMG_1189 IMG_1197 IMG_1196 IMG_1191

Hej mina favoriter <3 Jag skojar inte när jag säger att jag inte kunde resa mig upp ur sängen i morse. Fasiken vilken träningsvärk jag hade (& har fortfarande) i bokstavligt hela överkroppen. Igår på gymmet när jag stod och funderade på vilken magövning jag skulle göra så fångade detta fantastiska hjul mina ögon. Jag har sett killar göra den här på gymmet och även sett massa reklamer på TV om den, men aldrig har jag testat mig på den. Jag kan säga såhär, det ser mycket lättare ut än vad det egentligen är. Det är övning som tränar överkroppen men magen är i fokus. En viktig sak att tänka på är att spänna magen hela tiden, så ni inte får ont i ryggen. 10 repetitioner och 4 set, do it! 

Hello my favorites <3 I’m not kidding when I’m saying that I could’t lift myself up from the bed this morning. I had this crazy soreness (still have) in my upper body. Yesterday at the gym when I stood and thought about which ab exercise I should do, this ab wheel caught my eyes. I’ve seen guys do this in the gym and also seen a lot of commercials on TV about it, but I have never tried it. It looks much easier than it really is. This exercises train the upper body but your stomach is in focus. An important thing to think about is to tighten your stomach while doing it, so that you don’t get a sore back. 10 repetitions and 4 sets, do it!

10:10 | September 13, 2014

Du kan om du vill

Training & Food

Skärmavbild 2014-07-22 kl. 09.58.57

Välj 5 magövningar & 5 ben/rumpövningar du vill köra i 2 veckor (du hittar en del på min blogg). När du har kört övningarna i 2 veckor så väljer du nya. Skriv ner hur mycket du kör på varje övning & öka varje gång (reps & set). Jag fokuserade endast på mage och ben denna perioden, men när man exempelvis kör crosstrainer så tränar man ändå många delar av kroppen. Glöm inte att ni alltid kan klicka på kategorin “Training” här på min blogg, finns många övningar och mycket träningsrelaterat där ifall ni är intresserade. Mitt kostschema hittar ni HÄR

Skärmavbild 2014-07-22 kl. 09.58.57

Choose five abdominal exercises & 5 legs exercises you want to do for 2 weeks (you can find some on my blog). After running the exercises for 2 weeks, you choose new ones. Write down how much you do on each exercise and increase each time (reps and sets). I focused only on the belly and legs this season, but when, for example I’m doing the crosstrainer, I also train still many other parts of the body. Don’t forget that you can always click on the category “Training” here on my blog, there are many exercises and a lot of training related posts there if you are interested. My diet schedule can be found HERE

22:32 | September 12, 2014

BICEPS

Training & Food
IMG_9806

Top & leggings: IMSO  (<— click there)
Shoes: Nike   (<— click there)

.

En övning för biceps som jag brukar göra är hantelcurl. Som ni ser väljer jag att utföra övningen stående istället för sittande. Det är upp till var och en vad man föredrar. Stående klarar man av en tyngre vikt än sittande just för att man använder sig av flera kroppsdelar. Så om man kan träna flera muskelgrupper samtidigt, varför enbart fokusera på en? Så tänker jag! 5 kg i varje hand, 10 reps och 4 set på varje hand. Hur gör ni? Väljer ni sittande eller stående?

_______________

An exercise for biceps I usually do is dumbbell curl. As you can see, I choose to do the exercise standing instead of sitting. It is up to each one what they prefer. By standing you can also take heavier weight than sitting because you use more muscles at the same time. So if you can train multiple muscle groups at the same time, why only focus on one? That’s how I think! 5 kg in each hand, 10 reps and 4 sets on each hand. How do you do? Do you choose sitting or standing dumbbell curl?

15:09 | September 8, 2014

MORE SQUATS

Training & Food
IMG_9834 IMG_9846

.
Sport bra: Primark
Leggings: IMSO
Shoes: Nike
.

IMG_9895

Här kommer en ny typ av squatsövning för rump/ben som jag börjat gilla väldigt mycket. Dock vet jag inte namnet på den så om någon av er kan det, let me know. När jag utför övningen så gör jag 20 reps (varannat ben) och 3 sets vilket betyder att jag gör 10 gånger 3 på varje ben. Gällande vikt utgår man i hur mycket ens armar orkar och idag hade jag 12kg brukar köra med 20kg annars. Jätte bra övning som tränar många delar av kroppen samtidigt, om ni frågar mig. Testa! .

___________________

.
Here comes a new type of squats exercise for your glutes/legs. I’ve started to like it very much. However, I don’t know the name of it so if any of you know it, let me know. When I do the exercise, I do 10 reps and 3 sets on each leg. About the weight, you choose your weight based on how much your arms can take, I had 12kg today but usually take a 20kg weight. Really good exercise that trains many parts of the body at the same time, if you ask me. You should try it!

12:53 | September 3, 2014

GLUTES-EXERCISE

Training & Food
IMG_7674

.
Hoodie: IMSO
Sport bra: Nike
Leggings: IMSO
Shoes: Nike
.

IMG_7677

Här är en annan rump övning på leg-curl maskinen. Det är faktiskt skönt att man kan göra flera olika övningar på en och samma maskin. Fokusera på att gå ända ner och ta i med rumpan hela vägen upp. Jag körde 12 reps och 3 set, minns dock inte vilken vikt jag tog men testa er framåt!

.
Here’s another butt exercise on the leg-curl machine. It’s actually nice to be able to do several different exercises on the same machine. Focus on going all the way down and all the way up. I did 12 reps and 3 sets, I don’t remember what weight I took!

18:50 | August 23, 2014

IMSO AND ADIDAS

Training & Food
sssss ass

.

Ska alldeles strax bege mig till gymmet för att testa en ny typ av träning så man kan väl säga att jag är taggad. Älskar att testa på nya saker och dessutom har jag fått ett nike fuel band så är extra motiverad idag. Förresten, vad tycker ni om tränings-outfit-bilder? Någonting ni kanske vill se mer av här på bloggen? Just let me know, later!

Shall shortly go to the gym to test a new type of training so I’m really exited. I love to try new things, and besides, I got a Nike Fuel band that is making me extra motivated today. By the way, what do you think about training-outfit-pictures? Something you might want to see more of on the blog? Just let me know, later!

.sds

Bag & top: Adidas – LeggingsPlugs