10:17 | April 4, 2016

RECIPE #3

Training & Food
03042016-random_1

 

03042016-random_2

 

03042016-random_3

 

Good morning Monday! Above you see a meal that I have been stuck for lately. I eat chicken quite often so it’s nice to vary sometimes. Boiled broccoli with fried salmon. Simple, healthy and tasty. Extra delicious with a little lemon, barbecue season, salt and peppae, a great tip! Now in the days I was thinking to make a new food schedule, would you like to see it? Love, S
.

God morgon Måndag! Ovana ser ni en måltid som jag har fastnat för den senaste tiden. Jag äter kyckling rätt så ofta så det är skönt att variera ibland. Kokt broccoli med stekt lax. Enkelt, nyttigt och gott. Med lite citronsaft, salt, peppar och grillkrydda blir det extra gott. Nu i dagarna tänkte jag göra ett nytt matschema, något ni vill ta del av? Love, S 

13:35 | March 30, 2016

BACK EXERCISES #1

Training & Food

28032016-gym_3.
Lower back extension (video): 10 reps 3 set
. .

28032016-gym_5

Deadlifts (video): 10 reps 5 set

.

This weekend I did a back workout which doesn’t happen often, even though it should. I often get pain in my back and sometimes, also from my workout even though I’m very careful with the technique. I have to visit a doctor. Anyway, I thought I could share these two exercises that also trains the legs and the gluteal muscles. If you want to make it tougher in the first exercise, you can hold a dumbbell and in the second exercise just add weights. Do keep in mind that the technique must be 100% , otherwise you can hurt yourself. Do you have tips on good back exercises? Let me know! Love, S
.

I helgen körde jag ett ryggpass vilket inte händer ofta, fastän jag borde. Jag har ofta ont i ryggen och kan få det av träningen ibland trots att jag är väldigt noga med tekniken. Jag måste kolla upp det. I alla fall, jag tänkte tipsa om dessa två övningar som även sätter igång ben- och rumpmusklerna. Vill man göra det tuffare kan man i första övningen hålla i en hantel och i den andra övningen lägga till vikter. Ha dock i åtanke att tekniken måste sitta 100% för annars kan man skada sig. Har ni tips på bra ryggövningar? Let me know! Love, S 

7:22 | March 21, 2016

THE ULTIMATE WORKOUT

Training & Food

_MG_2023
Tights: ICANIWILL (here)
Shoes: Nike (here)
– adlinks

Workout schedule – The most important thing for me is to come to the gym prepared. With prepared, I mean to have a schedule of todays training. I think that even if you have been training for many years and knows thousands of exercises it will not be as good as if you had the workout prepared. This also helps me to save time and get more things done. I do like this: I write everything on my phone, the exercises, reps and sets and not just “leg workout.”
Music – This part is so important to me. Most important when I’m doing cardio. Then it’s also about having good music that gives you motivation and increases your will. Find your music! If you want I can share my favorites with you? Let me know.
Goals/milestones – This is something that pushes me in the right direction and helps me to evolve continuously. Some people often asks me how I can do 60 minutes of crosstrainer and I have my milestones to thank. When I stand on the crosstrainer, I choose to make milestones such as to burn 15 calories per minute resulting in 450 calories in 30 minutes and 900 calories in 60 minutes. Step by step. 15 calories per minute is closer than 900 calories in 60 minutes. Do you understand how I’m thinking?
Workout with someone – Something I often skip but now I feel that it’s time for a change! It gives so much more, I think. When you train with someone you push each other and manage to do the little extra that you might not have managed if were each alone.

Träningsschema – Det viktigaste för mig är nog att komma till gymmet förberedd. Med förberedd menar jag med en planering på dagens träning. Jag tror att oavsett om man har tränat i många år och kan tusentals övningar så blir det inte lika bra som om du hade haft en planerad träning. Jag syftar då på samtliga övningar, reps och set och inte enbart “benpass”. Detta medför också att jag sparar tid och hinner med mer.
Musik – Denna delen är så viktig för mig. Mest viktig när jag kör kondition. Sen handlar det också om att ha bra musik som ger dig motivation och ökar viljan. Hitta din musik! Vill ni så kan jag dela med mig utav mina favoriter? Let me know. 
Mål/delmål – En viktig del som pushar mig i rätt riktning och får mig att utvecklas kontinuerligt. En del brukar fråga hur jag orkar att köra 60 minuter på crosstrainern och jag har mina mål att tacka. När jag ställer mig på crosstrainern väljer jag att göra delmål som exempelvis att förbränna 15 kalorier per minut som resulterar i 450 kalorier på 30 minuter och 900 kalorier på 60 minuter. Steg för steg. 15 kalorier i minuten är närmare än 900 kalorier på 60 minuter. Förstår ni hur jag tänker?
Träna med någon – Någonting jag många gånger uteslutit men känner att det är dags för en ändring! Det ger så mycket mer tycker jag. Tränar man med någon så peppar man varandra och klarar det lilla extra som man kanske inte hade klarat om vart ensam.    

10:00 | March 18, 2016

LEG EXERCISE #5

Training & Food
26022016-26022016-1U8A4998

 

26022016-26022016-1U8A4999

Deadlifts: 10 reps 5 set

.

Here is an exercise that I have to recommend but I also have to point out how important it is to do it with the right technique. I’m still learning and therefore I don’t use much weight. I feel that I want the technique to be 100% before I start with heavy weights. I always ask someone to watch while I do it or film so that I can see what I’m doing wrong. There are lots of tips on YouTube where they show how to do the exercise. PS, I love the soreness in my body after doing it 😉 Love, S

.

Här kommer en övning som jag måste rekommendera men som jag samtidigt måste påpeka hur viktigt det är att utföra den med rätt teknik. Än idag håller jag på att lära mig och därför använder jag inte mycket vikt. Jag känner att jag vill att tekniken ska sitta  100% innan jag börjar med vikter. Jag brukar alltid be någon titta medan jag gör den eller filma så att jag själv kan se vad jag gör för fel. Det finns massor med tips på youtube där dem visar hur man utför övningen. PS, jag älskar träningsverken den ger mig 😉 Love, S 

19:47 | March 9, 2016

TODAYS WORKOUT

Training & Food

09032016-1U8A5544 09032016-1U8A5550

Sweatshirt: Puma (here on sale)
Sport bra: Nike (here)
Tights: Fashionablefit by Nelly (here on sale)
Shoes: Nike (here)
Bag: Adidas (similar here)
– adlinks

Collage_Fotore

Photographer: Suzana Skopljak

A week without training resulted in a hard workout today! My training lately haven’t been good, I must say, because of travel. But, you can’t be 100% focused on everything you do, unfortunately. However, I felt a great motivation today and will try to get back to my old routine! Further down you have todays workout. Love, S

En vecka utan träning resulterade i ett hårt pass idag! Slarvat mycket på senare tid måste jag säga, på grund av resandet tyvärr. Menmen, man kan inte ha 100% fokus på allt man gör, tyvärr. Dock kände jag en stor motivation idag och ska försöka komma tillbaka till min gamla rutin! Nedan har ni dagens träning. Love, S 

Crosstrainer: 60 min, 5km, 817cal
Side bend: 10kg 15 reps 3 set on each side
TRX knee tucks: 10 reps 3 set
Rotary torso: level 50, 10 reps on each side
Leg raises: 10 reps 3 set
Side bend machine: 5kg 10 reps 3 set on each side
Stretching

16:58 | March 6, 2016

LEG EXERCISE #4

Training & Food
Collage_Fotorjj

I have written before that I love exercises where you train different muscle groups together and here comes a new favorite that I have added to my workout schedule. The starting position is when you stand up and have your arms folded down. Then it’s just doing squats and every time you go down, you raise your arms (as on the picture). Remember not to use too heavy weight, I used 3kilo, and always a straight back. I did 10 reps 3 sets. Love, S

Jag har tidigare skrivit att jag älskar övningar där man tränar flera muskelgrupper samtidig här kommer en ny favorit som lagts till i mitt träningschema. Startpositionen är när man står upp och har armarna fällda ner. Sen är det bara att göra squats och för varje gång du går ner, höjer du armarna (som på bilden). Tänk på att inte använda för tung vikt, jag använde 3kilo, och alltid rak rygg. Jag körde 10 reps 3 set. Love, S 

10:45 | February 26, 2016

LEG EXERCISE #3

Training & Food

15022016-1U8A4293

Sweatshirt: Puma (here)
Tights: ICANIWILL (here)
Shoes: Nike (here)
.15022016-1U8A4298

An exercise that kills two birds with one stone. Balance x squats. Start by practicing the balance. Depending on how well balance you have, it varies from person to person. For me, it took about 5 workouts before I felt the balance was  good enough. The embodiment of the exercise is to do it slow, which also is more difficult. Tighten your stomach and always have a straight back. When you feel that the technology is, you can add a weight plate. Great exercise! 10 reps 3 sets. Love, S

En övning som slår två flugor i en smäll. Balans x squats. Börja med att träna in balansen. Beroende på hur bra balans man har, kan det variera från person till person. För mig tog det cirka 5 pass innan jag kände att balansen satt. Utförandet av övningen ska ske långsamt, vilket också är svårare. Spänn magen och ha alltid en rak rygg. När du känner att tekniken sitter kan du addera en viktplatta. Grym övning! 10 reps 3 set. Love, S 

12:02 | February 16, 2016

STRONGER

Training & Food

15022016-1U8A4333

Sweatshirt: Puma (here
Sport bra: Stronger (here)
Tights: ICANIWILL (here)
Gloves: Nike 
Shoes: Nike (here)

15022016-1U8A4358

Hey my friends. I have been studying all morning after I read my home exam that I’m supposed to send in on Monday. Oh, I hate this. When it’s so calm in school, you have school only 2/3 times a week and boom, you get a big home exam on 20 pages. Anyone want to take over? I wish. Haha, negative Sendi is here. Now to something more fun, namely the winners of the Yourtea competition. After reading all the comments, I have picked 15 winners, instead of 10. If you’re one of the winners, I want you to send me an email ([email protected]) with your full name + address. Congratulations girls!

Hej mina vänner. Jag har suttit och pluggat hela morgonen efter att jag läst min hemtenta som ska in på Måndag. Åh, hatar sånt här. När allt är lugnt som en dans, man har skola 2/3 gånger i veckan och boom så kommer det en hemtenta på 20sidor. Någon som vill ta över? I wish. Haha, negativa Sendi är här. Nu till något roligare, nämligen vinnarna. Efter att ha läst samtliga kommentarer så har jag valt att istället för att utse 10 vinnare, kommer jag att utse 15 vinnare. Är du en av vinnarna vill jag att du skickar mig ett mejl ([email protected]) med ditt fullständiga namn + adress. Grattis girls! 


Diana   Paulina   Ruža
Zala   Emma Haraldsson   Belma
Jonna   Gabrielle   Suada D
Sasha   Nikolina   Elin Karlsson 
Adisa   @iwilldoitthistime   Jennie Granberg


this post contain adlinks

-_

20:01 | February 11, 2016

FULL WORKOUT #1

Training & Food

11022016-_U8A3912

Benlyft/Leg lift

11022016-_U8A3893

Sidoböjning/Side bend

11022016-_U8A3862

Plankan (sidoböjning)/Plank (side-bend)

11022016-_U8A3830

Russian twist 

11022016-_U8A3875

Plankan (knä-armbåge)/Plank (knee-elbow)

Yesterday’s workout was a 10/10, so damn satisfied! I will really fight fight fight so that I reach my goals until the summer and will be able to enjoy it to the fullest. I really feel comfortable when I feel that my body is in shape. Being comfortable in your own body is one of the best things.
Something that was a little less successful yesterday at the gym was that I was supposed to document the my workout in pictures but after the workout I realized that I forgot my memory card at home, haha typical. Instead, I took some pictures today. Here’s how my cardio/abs workout looked like:

 – The treadmill: 5km, 25min, 361cal
– Side bend: 10 kg weight plate 30 reps 3 sets on each side
– Leg lifts: 15 reps 3 sets
– Russian twist: 10 kg 40 reps 3 sets
– Plank (lateral bending): 20 reps 3 sets
– Plank (knee-elbow): 20 reps 3 sets
– Rowing: 5min,
– Crosstrainer: 5km, 30min, 359cal
– Stretching

Gårdagens pass blev 10/10, så jäkla nöjd! Ska verkligen kämpa kämpa kämpa så att jag i sommar har nått mina mål och kan njuta till fullo. Jag mår verkligen underbart när jag känner mig i form. Att trivas i sin egna kropp är något av det bästa som finns.
Något som blev lite mindre lyckat igår var att jag tänkt dokumentera passet i bilder men efter passet insåg jag att jag glömt minneskortet hemma, haha typiskt. Istället tog jag några bilder idag. Såhär såg mitt kondition/magpass ut:


– 
Löpbandet: 5km, 25min, 361cal
– Sidoböjning: 10kg viktplatta 30 reps 3 set på varje sida
– Benlyft: 15 reps 3 set
– Russian twist: 10 kg 40 reps 3 set
– Planka (sidoböjning): 20 reps 3 set
– Planka (knä-armbåge): 20 reps 3 set
– Rodd: 5min, 1000m
– Crosstrainer: 5km, 30min, 359cal
– Stretcha 

19:35 | January 29, 2016

#BETTERFORIT

Training & Food

Hanna, Amelie & me

Early this morning Amelie picked me up with a taxi and we went to a press breakfast with Nike, where we did a workout, enjoyed a delicious breakfast together and saw two new episodes of the new web serie “Better For It“. You can watch the first episode HERE. In other words, I had an enjoyable morning and thank you Nike for that! Now I’m back in Gothenburg. Happy holidays to you! Love, S


Tidigt imorse hämtade Amelie upp med mig taxi och vi åkte på pressfrukost med Nike, där vi fick köra ett träningspass, avnjuta en god frukost tillsammans och se två nya avsnitt av den nya webb-serien “Better For It”. Ni kan se första avsnittet HÄR. Med andra ord hade jag en trevlig morgon och tack till Nike för det! Nu är jag tillbaka i Göteborg. Trevlig helg på er! Love, S