MENU
10:02 | January 14, 2017

“THE GIRL ON THE TRAIN”

Fashion

Sweater (sold out) & jeans: NA-KD (here)
Coat: H&M (sold out, similar here)
Cap: River Island (sold out)
Shoes: Henry Kole (here)
Sunglasses: Chanel
Bag: Gucci (here)
– adlinks 

Photographer: Suzana Skopljak
.

My morning started with coffee in bed and a few episodes of Gossip Girl. After having finished reading the book “The woman on the train” by Paula Hawkins, I felt that I wanted something new to follow, so I chose to watch the GG, again. Speaking of the book, I have to tips you about it if you are into thrillers. It has been on the charts for a while now and is also available on film. BUT, don’t look at the film before you read the book because the book is so much better. Now I’m going to eat breakfast and then head to the gym. Hope you have a great Saturday! Love, S

Min morgon startade med kaffe i sängen och några avsnitt av Gossip girl. Efter att ha läst klart boken “Kvinnan på tåget” av Paula Hawkins kände jag att behöver något nytt att följa, så det fick bli en repris av GG. På tal boken så måste jag verkligen tipsa om den om man är förtjust i thrillers. Den har stått på topplistan ett tag nu och finns även på film. MEN, kolla inte på filmen innan ni läser boken för boken är så mycket bättre. Nu ska jag äta frukost och sedan bege mig till gymmet. Hoppas ni får en toppen Lördag! Love, S 

19:19 | January 13, 2017

HOW I EDIT MY PHOTOS

MY OWN TIPS

Lifestyle

 

10608_m-110604_m.

Finally I have managed to do this post that you have requested for so long 😀 You will soon find out that I have chosen to first talk about how I edit my instagram photos and then how I edit my other photos such as blog photos. I hope you like it!

Snapseed: The first program I open up after selecting a picture I want to edit is usually snapseed. I begin by clicking on the “image adjustment”, playing a bit with the brightness, the atmosphere and the shadows. Then I go ahead and click on “selective” and usually choose an area I either want to enhance/reduce the color of.
Facetune: After snapseed I go on to facetune where I begin to smooth out the skin by clicking on “smooth”. When I feel done with this, I go ahead and click on “whiten” and amplifies everything that is white in the picture.
VSCO cam: Then it’s time for my favorite application of all time haha. I have almost bought every filter but I mostly use A5, A6 and 04. Sometimes I even use two filters on each other, but in this case I don’t use the full strength of each filter. I also use this program to crop the image and usually choose 4:5.
Instagram: When I have gone through the three steps above I’m usually done with the picture so I just post it on Instagram. Sometimes I make the picture little little more brighter but nothing else.

Äntligen har jag tagit mig tiden och ordnat detta efterlängtade inlägg till er 😀 Som ni snart kommer att märka har jag först valt att gå igenom hur jag redigerar mina instagram bilder och därefter hur jag redigerar resterande bilder så som blogg bilder. Hoppas ni gillar det!

Snapseed:
Det första programmet jag öppnar upp efter att ha valt en bild jag vill redigera är oftast snapseed. Jag börjar med att klicka på “bildjustering”, leker lite med ljusstyrkan, atmosfären och skuggor. Därefter går jag vidare och klickar på “selektiv” och väljer oftast ett område jag antingen vill förstärka/förminska färgen på.

Facetune: Efter snapseed går jag vidare till facetune där jag börjar med att släta ut huden genom att klicka på “smooth” . När jag känner mig nöjd går jag vidare och klickar på “whiten” och förstärker allt som är vitt i bilden.
vsco cam: Sen är det dags för mitt favorit program genom tiderna haha. Jag har nästan köpt alla filter men håller mig oftast till a5, a6 och 04. Ibland kör jag även två filter på varandra men då försöker jag att inte använda den fulla styrkan på varje filter. Jag använder också detta programmet för att beskära bilden och väljer oftast 4:5.
Instagram: När jag har gått igenom de tre stegen ovan är jag oftast klar med bilden och lägger bara upp den. Ibland ljusar jag upp bilden pyttelite men inget annat.

10606_m10605_m
.

Photoshop: In this program I do a “basic” editing where I change the light, the contrast and the colors. Then I use it also to take away something from the picture for example a pimple. Then I save the picture and go on to the next program.
Lightroom: When I put in the picture I start by adding my favorite filter called “C- Kodak Gold 100 ++”. When I started using lightroom, I was looking for filters I found this one that I have used ever since.  After putting this filter on, I edit the picture and adjust it just like I want it. And that’s it!

Photoshop: I detta programmet kör jag en “grund” redigering där jag ändrar ljuset, kontraster och färger. Sen använder jag det också för att ta bort något från bilden så som ex en finne. Därefter sparar jag bilderna och går vidare till nästa program.
Lightroom: När jag lagt in bilderna börjar jag med att lägga på mitt favorit filtret som heter “C-Kodak Gold 100++”. När jag började med lighroom letade jag efter filter och i och med det så hittade jag detta filter på internet som jag laddade ner. Sedan dess har jag alltid kört på samma filter bara det att jag ändrar och justerar lite beroende på ljuset. Sen är det klart! 

 

19:28 | January 12, 2017

HEALTHY TEA

Training & Food


I think we are all aware of the benefits that ginger has. Some of them are that it increases our digestion, our fat metabolism and has an anti-inflammatory effect. As you know, I want to lose a few kilos and the other day my mother’s friend told her that this tea helped her to loose weight. Obviously combined with healthy food. Therefore, I have started drinking it and my routine now is to drink 2 cups per day. Then I have to point out that the tea is so good and super easy to make!

Now you are wondering how I do it. So, I begin by removing the shell from the ginger and then I cut it into small pieces. Then I put the ginger (about 3-4 tbls) in a small bowl and add 1 tbls of honey and then I mix it (see the 2:nd pic). Then I take a cup, put 1 tablespoon of the ginger/honey and pour over some boiling water. Finally I cut one/two slices of lemon and put it in the tea. The rest of the ginger/honey, I save to drink during the day/next day. I just put on a plastic wrap, and don’t put it in the refrigerator. Have you tried this before or something similar? Please share! Love, S

Jag tror vi alla är medvetna om hur nyttigt ingefära är. Några av fördelarna är att den ökar vår matsmältning, fettförbränningen och har en antiinflammatorisk effekt. Som ni vet vill jag gå ner några kilo och häromdagen berättade mammas vännina att detta teet hjälpte henne på vägen. Självklart i samband med hälsosam mat. Därför har jag den senaste veckan fått in rutinen att dricka 2 koppar per dag. Sen måste jag påpeka att teet är så gott och super enkelt att göra! 

Jag börjar med att ta bort skalet på ingefäran och därefter skär den i små bitar (blir sammanlagt cirka 3-4msk). Sedan lägger jag ingefäran i en liten skål och tillsätter 1 msk honung och blandar (se bild 2). Därefter tar jag en kopp, lägger in 1 msk av ingefäran/honungen och häller över kokande vatten. Slutligen skär jag en/två skivor citron och lägger det i teet. Resten av ingefäran/honungen sparar jag för att dricka under dagen/dagen därpå. Jag lägger bara på plastfolie och lägger inte in det i kylskåpet. Har ni testat detta tidigare eller något liknande? Dela gärna med er! Love, S

 

10:34 | January 12, 2017

Q/A – LOVE & RELATIONSHIPS

Lifestyle

I often get questions about me and K, on different places. Therefore I thought that I would give you the chance to ask all your questions in this post. I will then choose a few and reply in a new post or in a video. It doesn’t need to be questions just about us, it can be questions about love/relationships. Now you have the chance, SHOOT!

Jag får ofta frågor om mig och K, dock på lite olika ställen. Därför tänkte jag ge er chansen att ställa era frågor i detta inlägg. Därefter kommer jag välja ut ett par och svara i ett nytt inägg eller i en video. Det behöver inte vara just frågor mellan oss utan frågor relaterade till kärlek/förhållanden. Nu har ni chansen så SHOOT!

10:28 | January 10, 2017

THE YEAR OF 2016

MEMORIES PART 3

Lifestyle

The 21st September 2016 we celebrated our third year anniversary in wonderful Paris.
Words can’t describe my love for this man. He always surprise me when I least expect it.

Den 21 september 2016 firade vi vår 3-årsdag i underbara Paris.
Ord kan inte beskriva min kärlek för denna människan. Han överraskar en när man minst anar det. 

Some weeks later it was time for a fun collaboration with Steve Madden. Me, Martina and my mum went to Budapest. Steve Madden had organized a contest where you had to guess in which city I was. Must say that the competition was great and it was so fun to see that so many attended! Everything was so cheap here and the food was so good! HERE Is a post I wrote with tips.

Någon vecka senare var det dags för ett roligt samarbete med Steve Madden. Jag, Martina och mamma åkte iväg till Budapest. Steve Madden hade anordnat en tävling där ni skulle gissa i vilken stad jag var i. Måste säga att tävlingen var grymt och det var så kul att se att så många engagerade sig! Allt var så billigt här och maten var så god! HÄR skrev jag ett inlägg med tips. 

In the middle of all my exams, me and K, got a request to visit Cannes, and who says no to this ?! We escaped from the cold in Sweden and had a wonderful stay in Cannes. We stayed at the hotel “Le Majestic Barriere” that also made our trip extra.

Mitt i allt plugg i skolan fick jag och K en förfrågan om att besöka Cannes, och vem tackar nej?! Vi flydde från kylan och hade en underbar vistelse i Cannes. Vi bodde på hotellet “Barriere Le Majestic” som för övrigt gjorde vår resa det lilla extra. 

My final destination for the year was Milan. My mom and I had no luck with the weather but got a glimpse of a blue sky on the last day, that happens sometimes. Anyway, we enjoyed their good coffee and just the fact being away.

My friends, this was my memories 2016. Now it’s time to close this book
and welcome the new year with open arms. Hope you will keep following me on my journey!  Love, S

Mitt sista resmål för året blev Milano. Jag och mamma hade ingen tur med vädret men fick se en skymt av en blå himmel den sista dagen, så kan det bli ibland. Vi njöt i alla fall av deras goda kaffe och njöt av att vara utomlands. 

Mina vänner, detta var mina minnen från 2016. Nu stänger jag denna boken
och välkomnar det nya året med öppna armar. Hoppas ni hänger med på min resa! Love, S 

 

11:57 | January 8, 2017

THE YEAR OF 2016

MEMORIES PART 2

Lifestyle

The summer was coming and it was time to get away to the real heat. I started a cooperation with a company called Go Dubrovnik, and the collaboration was about me exploring the city Dubrovnik and staying at the hotel Rixos. I had a great stay at the hotel and in the city but the cooperation with this company turned out to be a joke. People can pay you for writing things they want you to write, even if you not agree. There are so much sh*t in this industry that you have no idea about, if you don’t work with it. But I learned a lesson.

Sommaren närmade sig och det var dags att åka bort till sol och bad, med andra ord riktig värme. Jag inledde ett samarbete företaget Go Dubrovnik, som innebar att jag skulle utforska staden och bo på hotellet Rixos. Jag hade en underbar vistelse på hotellet och i staden men företaget jag samarbetade med visade sig var ett skämt. I denna branschen finns det mycket skit, som man kanske inte vet om man inte själv jobbar med det. Folk kan betala dig för att du ska skriva saker som inte ens stämmer. Sjukt. Men jag lärde mig en läxa. 

The fact that Dubrovnik is about 2 hours from Mostar gave me and my mother the opportunity to go there for a visit. Love the fact that Mostar is close to everything! I’m never getting enough of this city. Above you see a picture of me, my grandmother and my little cousin on our way to a cafe to see Croatia play football. I spent a few days in Mostar before it was time to leave to go home to Gothenburg.

Fördelen med att Dubrovnik ligger cirka 2h från Mostar gav mig och mamma möjligheten att åka och hälsa på alla där hemma. Älskar det faktum att vi är nära till allt! Får aldrig nog av denna staden. Ovan ser ni en bild på mig, mormor och min lilla kusin påväg till ett cafe för att se Kroatien spela.  Jag spenderade några dagar i Mostar innan det var dags att bege mig hem till Göteborg. 

A few weeks later, it was time to go on a girls trip to Budva. It was the first time for me to visit Budva, including Porto Montenegro. In general, I liked it. Porto (I wrote about it HERE), and the music in Budva were the highlights.

Några veckor senare var det dags att åka på en tjejtrip till Budva. Det var första gången jag besökte Budva, även Porto Montenegro som vi åkte till över dagen. Generellt sett gillade jag det. Porto (Skrev ett inägg HÄR) och musiken i Budva var höjdpunkterna. 

After Budva it was time for a calm holiday. Me and Martina, who both love Hvar, decided to go there for 3 days. This is one of the most beautiful places. Longing for summer and to go here again.

Efter Budva var det dags för en lugn semester. Jag och Martina, som båda älskar Hvar, bestämde oss för att åka dit i 3 dagar. Detta är en av de vackraste platserna som finns. Längtar till sommaren och till att få åka hit igen bara när jag kollar på dessa bilder.

It didn’t take long until it was time for me and K to go on our long awaited trip. We had planned to go to Santorini but some things got in the way so we spontaneously booked Palma. We didn’t care so much about the destination, but just wanted to spend time together. Neither me or K had any expectation of Palma but this city surprised us. We loved it! Here is a blogpost with tips.

Det tog inte lång tid innan det blev dags för vår efterlängtade resa. Vi hade planerat att åka till Santorini men vissa saker kom emellan och vi spontanbokade Palma. Vi brydde oss inte så mycket om resmålet utan ville bara iväg för att spendera egentid. Varken jag eller K hade några förväntningar av Palma men denna staden överraskade sjukt mycket. Vi älskade det! Här skrev jag ett blogginlägg med tips. 

 

9:54 | January 7, 2017

THE YEAR OF 2016

MEMORIES PART 1

Lifestyle

My first destination last year was London. I got this trip as a birthday present from K and I couldn’t have wish for something better. Moreover, it was the first time for K to visit the town and he loved it. We had such a good time.

Första resmålet förra året var London. Detta fick jag i födelsedagspresent av K och jag hade inte kunnat önska mig en bättre present. Det var dessutom första gången för K att besöka staden och han älskade det. Vi hade det så bra. 

The following month it was time to go home to my hometown, Mostar, meet my relatives and just be home. For those of you who don’t know, I was born in Mostar but as a 2 y/o child, me and my family was forced to flee because of the war. I visit this city every year and there is no place in the world that I feel more “home” at.

Månaden efter var det dags att åka hem till min hemstad, Mostar, träffa mina släktingar och bara vara hemma. För er som inte vet så föddes jag i Mostar men som 2årig tvingades jag och min familj fly på grund av kriget. Jag besöker denna stad varje år och det finns inget ställe i världen jag känner mig mer hemma på. 

I got an invitation to Finland Blog Awards and I accepted it. I took Martina with me and I must say that Finland surprised us. We had a great trip and met a lot of wonderful people. To meet people and to see new places is the best thing ever.

Inbjudan till Finland blog awards kom och jag tackade ja. Jag tog med mig Martina och jag måste säga att Finland överraskade. Vi hade en bra resa och träffade en massa härligt folk. Att träffa människor och se nya platser är det bästa. 

A month later it was time for me to do my 10 days internship in an English speaking country (part of my education). It was quite obvious that I would choose New York. I found a school and took my mami with me. I tried as best as possible to combine school with job, which I think I succeeded. It was so fun to visit a school in NY, you open your eyes in a different way and get so much experience from this.

Någon månad senare var det dags för mig att göra 10 dagars praktik i ett engelsktalande land (ingår i min utbildning). Det var ganska självklart att jag skulle välja New York. Jag hittade en skola och tog med mig mami. Jag försökte, så gott som möjligt att kombinera skola/jobb, vilket jag anser att jag lyckades. Det var så kul att besöka en skola i NY, man öppnar ögonen på ett annat sätt och får med sig så mycket erfarenheter. 

I remember it like yesterday. Me and Martina sat at home and chilled, suddenly we booked a trip to Paris. I had never been there, Martina like Paris so we booked it. We had an awesome trip and I fell for this city. Wow guys, Paris is one of my favorite cities in the world.

Jag minns det som igår. Vi satt hemma och chillade, jag och Martina plötsligt spontanbokade vi en resa till Paris. Jag hade aldrig varit där, Martina gillar Paris så det var ganska givet. Vi hade en grym resa och jag fastnade för denna staden. Wow alltså, idag är den lätt en av mina favoritstäder. 

11:13 | January 6, 2017

TRAINING & FOOD GOALS 2017

Training & Food

Top: Missguided (here)
Headphones: Urbanistas (here)

Photographer: Suzana Skopljak
.

 – Workout at least 4 times a week.  The past years have I been working out 5 times a week, ofc not always but it has been my goal. Since I have a lot of other things going on I feel that a minimum of 4 workouts every week can help me to reach my goals.
Loose weight. After the summer last year I have gained around 5kg so now my goal is to loose around 4kg of body fat.
Eat healthy. The thoughts goal, until you really get started. I will make this goal my routine, like I did last year. Eat healthy and have 1/2 cheat days in the week.

What are your fitness goals for this year? Do we have someone in common?

.

 – Träna minst 4 gånger i veckan. De senaste åren har jag försökt träna 5 gånger i veckan. Men nu känner jag att eftersom jag har mycket annat så räcker minst 4 gånger för att uppnå mina mål. 
 – Gå ner i vikt. Sen i somras har jag gått upp cirka 5 kg. Jag trivs inte i min kropp just nu och känner att jag vill gå ner cirka 4kg i kroppsfett. 
 – Äta nyttigt. The tuffaste målet av dem alla, innan du kommer in i det. Jag ska göra detta till min rutin, så som jag hade förra året med cirka 1/2 fuskdagar i veckan. 

Hur ser era träningsmål ut för i år? Har vi något gemensamt mål?

16:39 | January 5, 2017

JANUARY WISHLIST

Lifestyle

 1. VITA Eos mini (here) 2. Marmorbricka (here) 3. Olaplex (here) 4. Maroccantan (here)
5. Monika lampa (here) 6. Poesi (here) 7. Linus bäddset (here) 8. MB Twist armband (here) 9. Mayn metalkorg (here)

.
Today me and K worked from the Shopcorn office here in Gothenburg and I must say that it feels nice to have the possibility to vary the working environment! We are getting many beautiful items on Shopcorn and I wanted to share some of my favorites with you. But, as you know I will be moving to my own apartment (yeey :D) this summer so you will see more and more interior post here on the blog (I hope you don’t mind). After work, K went home to Malmö and I stayed here in. Yesterday I submitted my thesis for the venting next week and it feels good, I can finally exhale a bit 🙂 Now I’ll drink my PWO and then go to the gym! Love, S

Idag jobbade jag och K från Shopcorn kontoret här i Göteborg och jag måste säga att det är skönt att ha möjligheten att kunna variera arbetsmiljö! Vi får in så mycket fint nu hela tiden på Shopcorn och jag ville dela med mig av några favoriter. Sen kommer ni få se mer och mer av inredning på bloggen då jag snart kommer att bo i min egna lägenhet (yeey). Efter jobbet åkte han hem och jag är kvar i Göteborg. Igår lämnade jag in mitt examensarbete för ventilering nästa vecka och det känns bra, kan äntligen andas ut lite 🙂 Nu ska jag dricka min PWO för att sedan bege mig till gymmet! Love, S 

17:07 | January 4, 2017

HAPPY NEW YEAR

Lifestyle

.

Happy New Year my friends! I wish you nothing but well-being, joy, happiness and success. Make this year YOUR year. Don’t let anyone stand in your way, do what YOU want to do and feel good, because that’s the most important thing. It tingles in my stomach when I think about everything this year will bring. This summer I will be finished with my teaching degree after 4 years, I will moved from Gothenburg to my very own apartment in Malmö and I will finally have the opportunity to focus on the blog, my Instagram and my future goals. I hope you had a wonderful New Year’s Eve together with your loved ones. Me and K spent the evening with our friends in Trelleborg, the city K comes from. Really looking forward to 2017 and I hope that you will follow me through it, let’s do this! Love, S

Gott nytt år mina vänner! Jag önskar er inget annat än välmående, glädje, lycka och framgång. Gör detta året till ERT år. Låt ingen människa stå i vägen, låt ingen människa trampa ner er utan gör det NI vill göra och må bra, för det är det allra viktigaste. Det pirrar i magen bara jag tänker på allt detta året kommer att ge. Till sommaren blir jag klar med min lärarexamen efter 4 år, jag flyttar från Göteborg till min alldeles egna lägenhet i Malmö och jag kan äntligen fokusera på bloggen, instagram och mina framtida mål till 100%. ÅH!! Jag hoppas att ni hade en underbar nyårsafton tillsammans med era nära och kära.  Jag och K spenderade kvällen med våra vänner i Trelleborg, staden K kommer ifrån. Nu ser jag fram emot 2017, let’s do this! Love, S