Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

10:02 | January 14, 2017

“THE GIRL ON THE TRAIN”

Sweater (sold out) & jeans: NA-KD (here)
Coat: H&M (sold out, similar here)
Cap: River Island (sold out)
Shoes: Henry Kole (here)
Sunglasses: Chanel
Bag: Gucci (here)
– adlinks 

Photographer: Suzana Skopljak
.

My morning started with coffee in bed and a few episodes of Gossip Girl. After having finished reading the book “The woman on the train” by Paula Hawkins, I felt that I wanted something new to follow, so I chose to watch the GG, again. Speaking of the book, I have to tips you about it if you are into thrillers. It has been on the charts for a while now and is also available on film. BUT, don’t look at the film before you read the book because the book is so much better. Now I’m going to eat breakfast and then head to the gym. Hope you have a great Saturday! Love, S

Min morgon startade med kaffe i sängen och några avsnitt av Gossip girl. Efter att ha läst klart boken “Kvinnan på tåget” av Paula Hawkins kände jag att behöver något nytt att följa, så det fick bli en repris av GG. På tal boken så måste jag verkligen tipsa om den om man är förtjust i thrillers. Den har stått på topplistan ett tag nu och finns även på film. MEN, kolla inte på filmen innan ni läser boken för boken är så mycket bättre. Nu ska jag äta frukost och sedan bege mig till gymmet. Hoppas ni får en toppen Lördag! Love, S 

7 kommentarer19:19 | January 13, 2017

HOW I EDIT MY PHOTOS

 

10608_m-110604_m.

Finally I have managed to do this post that you have requested for so long 😀 You will soon find out that I have chosen to first talk about how I edit my instagram photos and then how I edit my other photos such as blog photos. I hope you like it!

Snapseed: The first program I open up after selecting a picture I want to edit is usually snapseed. I begin by clicking on the “image adjustment”, playing a bit with the brightness, the atmosphere and the shadows. Then I go ahead and click on “selective” and usually choose an area I either want to enhance/reduce the color of.
Facetune: After snapseed I go on to facetune where I begin to smooth out the skin by clicking on “smooth”. When I feel done with this, I go ahead and click on “whiten” and amplifies everything that is white in the picture.
VSCO cam: Then it’s time for my favorite application of all time haha. I have almost bought every filter but I mostly use A5, A6 and 04. Sometimes I even use two filters on each other, but in this case I don’t use the full strength of each filter. I also use this program to crop the image and usually choose 4:5.
Instagram: When I have gone through the three steps above I’m usually done with the picture so I just post it on Instagram. Sometimes I make the picture little little more brighter but nothing else.

Äntligen har jag tagit mig tiden och ordnat detta efterlängtade inlägg till er 😀 Som ni snart kommer att märka har jag först valt att gå igenom hur jag redigerar mina instagram bilder och därefter hur jag redigerar resterande bilder så som blogg bilder. Hoppas ni gillar det!

Snapseed:
Det första programmet jag öppnar upp efter att ha valt en bild jag vill redigera är oftast snapseed. Jag börjar med att klicka på “bildjustering”, leker lite med ljusstyrkan, atmosfären och skuggor. Därefter går jag vidare och klickar på “selektiv” och väljer oftast ett område jag antingen vill förstärka/förminska färgen på.

Facetune: Efter snapseed går jag vidare till facetune där jag börjar med att släta ut huden genom att klicka på “smooth” . När jag känner mig nöjd går jag vidare och klickar på “whiten” och förstärker allt som är vitt i bilden.
vsco cam: Sen är det dags för mitt favorit program genom tiderna haha. Jag har nästan köpt alla filter men håller mig oftast till a5, a6 och 04. Ibland kör jag även två filter på varandra men då försöker jag att inte använda den fulla styrkan på varje filter. Jag använder också detta programmet för att beskära bilden och väljer oftast 4:5.
Instagram: När jag har gått igenom de tre stegen ovan är jag oftast klar med bilden och lägger bara upp den. Ibland ljusar jag upp bilden pyttelite men inget annat.

10606_m10605_m
.

Photoshop: In this program I do a “basic” editing where I change the light, the contrast and the colors. Then I use it also to take away something from the picture for example a pimple. Then I save the picture and go on to the next program.
Lightroom: When I put in the picture I start by adding my favorite filter called “C- Kodak Gold 100 ++”. When I started using lightroom, I was looking for filters I found this one that I have used ever since.  After putting this filter on, I edit the picture and adjust it just like I want it. And that’s it!

Photoshop: I detta programmet kör jag en “grund” redigering där jag ändrar ljuset, kontraster och färger. Sen använder jag det också för att ta bort något från bilden så som ex en finne. Därefter sparar jag bilderna och går vidare till nästa program.
Lightroom: När jag lagt in bilderna börjar jag med att lägga på mitt favorit filtret som heter “C-Kodak Gold 100++”. När jag började med lighroom letade jag efter filter och i och med det så hittade jag detta filter på internet som jag laddade ner. Sedan dess har jag alltid kört på samma filter bara det att jag ändrar och justerar lite beroende på ljuset. Sen är det klart! 

 

17 kommentarer19:28 | January 12, 2017

HEALTHY TEA


I think we are all aware of the benefits that ginger has. Some of them are that it increases our digestion, our fat metabolism and has an anti-inflammatory effect. As you know, I want to lose a few kilos and the other day my mother’s friend told her that this tea helped her to loose weight. Obviously combined with healthy food. Therefore, I have started drinking it and my routine now is to drink 2 cups per day. Then I have to point out that the tea is so good and super easy to make!

Now you are wondering how I do it. So, I begin by removing the shell from the ginger and then I cut it into small pieces. Then I put the ginger (about 3-4 tbls) in a small bowl and add 1 tbls of honey and then I mix it (see the 2:nd pic). Then I take a cup, put 1 tablespoon of the ginger/honey and pour over some boiling water. Finally I cut one/two slices of lemon and put it in the tea. The rest of the ginger/honey, I save to drink during the day/next day. I just put on a plastic wrap, and don’t put it in the refrigerator. Have you tried this before or something similar? Please share! Love, S

Jag tror vi alla är medvetna om hur nyttigt ingefära är. Några av fördelarna är att den ökar vår matsmältning, fettförbränningen och har en antiinflammatorisk effekt. Som ni vet vill jag gå ner några kilo och häromdagen berättade mammas vännina att detta teet hjälpte henne på vägen. Självklart i samband med hälsosam mat. Därför har jag den senaste veckan fått in rutinen att dricka 2 koppar per dag. Sen måste jag påpeka att teet är så gott och super enkelt att göra! 

Jag börjar med att ta bort skalet på ingefäran och därefter skär den i små bitar (blir sammanlagt cirka 3-4msk). Sedan lägger jag ingefäran i en liten skål och tillsätter 1 msk honung och blandar (se bild 2). Därefter tar jag en kopp, lägger in 1 msk av ingefäran/honungen och häller över kokande vatten. Slutligen skär jag en/två skivor citron och lägger det i teet. Resten av ingefäran/honungen sparar jag för att dricka under dagen/dagen därpå. Jag lägger bara på plastfolie och lägger inte in det i kylskåpet. Har ni testat detta tidigare eller något liknande? Dela gärna med er! Love, S

 

5 kommentarer10:34 | January 12, 2017

Q/A – LOVE & RELATIONSHIPS

I often get questions about me and K, on different places. Therefore I thought that I would give you the chance to ask all your questions in this post. I will then choose a few and reply in a new post or in a video. It doesn’t need to be questions just about us, it can be questions about love/relationships. Now you have the chance, SHOOT!

Jag får ofta frågor om mig och K, dock på lite olika ställen. Därför tänkte jag ge er chansen att ställa era frågor i detta inlägg. Därefter kommer jag välja ut ett par och svara i ett nytt inägg eller i en video. Det behöver inte vara just frågor mellan oss utan frågor relaterade till kärlek/förhållanden. Nu har ni chansen så SHOOT!

16 kommentarer
10:28 | January 10, 2017

THE YEAR OF 2016

The 21st September 2016 we celebrated our third year anniversary in wonderful Paris.
Words can’t describe my love for this man. He always surprise me when I least expect it.

Den 21 september 2016 firade vi vår 3-årsdag i underbara Paris.
Ord kan inte beskriva min kärlek för denna människan. Han överraskar en när man minst anar det. 

Some weeks later it was time for a fun collaboration with Steve Madden. Me, Martina and my mum went to Budapest. Steve Madden had organized a contest where you had to guess in which city I was. Must say that the competition was great and it was so fun to see that so many attended! Everything was so cheap here and the food was so good! HERE Is a post I wrote with tips.

Någon vecka senare var det dags för ett roligt samarbete med Steve Madden. Jag, Martina och mamma åkte iväg till Budapest. Steve Madden hade anordnat en tävling där ni skulle gissa i vilken stad jag var i. Måste säga att tävlingen var grymt och det var så kul att se att så många engagerade sig! Allt var så billigt här och maten var så god! HÄR skrev jag ett inlägg med tips. 

In the middle of all my exams, me and K, got a request to visit Cannes, and who says no to this ?! We escaped from the cold in Sweden and had a wonderful stay in Cannes. We stayed at the hotel “Le Majestic Barriere” that also made our trip extra.

Mitt i allt plugg i skolan fick jag och K en förfrågan om att besöka Cannes, och vem tackar nej?! Vi flydde från kylan och hade en underbar vistelse i Cannes. Vi bodde på hotellet “Barriere Le Majestic” som för övrigt gjorde vår resa det lilla extra. 

My final destination for the year was Milan. My mom and I had no luck with the weather but got a glimpse of a blue sky on the last day, that happens sometimes. Anyway, we enjoyed their good coffee and just the fact being away.

My friends, this was my memories 2016. Now it’s time to close this book
and welcome the new year with open arms. Hope you will keep following me on my journey!  Love, S

Mitt sista resmål för året blev Milano. Jag och mamma hade ingen tur med vädret men fick se en skymt av en blå himmel den sista dagen, så kan det bli ibland. Vi njöt i alla fall av deras goda kaffe och njöt av att vara utomlands. 

Mina vänner, detta var mina minnen från 2016. Nu stänger jag denna boken
och välkomnar det nya året med öppna armar. Hoppas ni hänger med på min resa! Love, S 

 

7 kommentarer