Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

11:22 | February 8, 2015

6 TIPS TO INCREASE YOUR FAT BURNING

_MG_9546

 

Ever since I started training, I have always liked to eat/drink more of food that increase my fat burning. There is so much on the internet and therefore I have read and read and then tried these in order to see if they had any effect on my body, which they have. You should keep in mind that it is not only enough to eat/drink this and lie on the sofa, no, the best result gives when you use it in combination with training. And as you may already know, I workout five times a week. I also use one more thing for the fat burning and this one thing I’m addicted to, but I will show you that in another post. Here are my tips, do you have any?

* Green Tea – Contains antioxidants that increase your metabolism and stimulates the release of stored fat in the body. Green tea also has appetite suppressant effects. Moreover, it is no surprise that green tea is good for your health, it includes, for example, substances that are anti-cancer and anti-inflammatory.

* Spices – There are active ingredients of spices that can have incineration to shift into a higher gear. For example spicy chili contains of capsaicin which both suppresses appetite and operates started metabolism. A chili spiced meal may increase the body’s fat burning up to three hours after meals according to a study.

* Coffee – Contains of caffeine, which increases the body heat, reduces appetite and increases the short-term fat loss. To achieve this in the best way and burn more energy, I drink black coffee before a workout at the gym.

* Grapefruit – This water-rich grapefruit, “dilutes” the calories. It also reduces insulin, this helps the body to process food faster and more efficiently. It is also a good source of vitamin C.

* Vinegar – Vinegar has been shown to reduce insulin secretion when you take it with carbohydrates. It also helps the body to store glucose as glyckogen and may even improve bukspottköttelns function.

* Lemon water – Lemon water triggers fat loss – and the tangy fruit also contains pektinfibrer, which helps to ease hunger pangs. The fruit is additionally calorie. I drink a happy before each meal.

 

Ända sedan jag började träna har jag alltid föredragit att äta/dricka mer av det som sätter igång fettförbränningen. Det finns så otroligt mycket på internet och därför har jag läst och läst och därefter testat på för att se om de haft någon effekt på min kropp, vilket det har.  Ni ska ha i åtanke att det inte enbart räcker med att äta/dricka detta och exempel ligga i soffan, nej det bästa resultatet ger när ni använder det i samband med träning. Och som ni kanske redan vet, så tränar jag 5 gånger i veckan. Utöver detta använder jag en sak till och det är faktiskt en sak jag är beroende av, men de får ni veta i ett annan inlägg. Så, detta är mina tips. Har ni några?

* Grönt te – Innehåller antioxidanter som ökar din ämnesomsättning och stimulerar frigörandet av lagrat fett i kroppen. Grönt te har också aptit hämmande effekter. Dessutom är det ingen nyhet att grönt te är bra för hälsan, den innehåller exempelvis ämnen som är cancer förebyggande och inflammationshämmande. 

* Kryddor – Det finns aktiva ämnen i starka kryddor som kan få förbränningen att lägga i en högre växel. Exempelvis stark chili innehåller capsaicin som både dämpar aptiten och driver igång ämnesomsättningen. En chilikryddad måltid kan öka kroppens fettförbränning upp till tre timmar efter avslutad måltid enligt en studie.

* Kaffe – innehåller koffein som ökar kroppsvärmen, minskar aptiten och ökar den kortsiktiga fettförbränningen.  För att uppnå detta på bästa sätt och förbränna mer energi dricker jag svart kaffe innan ett gympass. 

* Grapefrukt – Vattenrika frukter, som grapefrukt, “späder ut” kalorierna. Det reducerar även insulinet, detta hjälper kroppen att processa maten snabbare och mer effektivt. Det är också en god källa för Vitamin C.

* Vinäger – Vinäger har visat sig minska utsöndringen av insulin när man tar det tillsammans med kolhydrater. Den hjälper även kroppen att lagra glukos som glyckogen och kan även förbättra bukspottköttelns funktion.

* Citronvatten – Citronvatten sätter igång fettförbränningen – och den syrliga frukten innehåller dessutom pektinfibrer, som hjälper till att stilla hungerkänslor. Frukten är dessutom kalorifri. Jag dricker ett glad innan varje måltid. 

 

2 kommentarer