Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

15:00 | March 2, 2015

HOME WORKOUT #1

Sendi Skopljar på Aktivarena.

Sendi Skopljar på Aktivarena.

Photographer: Daniel Johansson – Location: Aktiv arena

.

I got a lot of questions on instagram about this outfit, and I’m sorry to say but the sport bra and leggings are from Lindex, but they are sold out. However, Lindex is getting some new sport what soon so stay tuned. I have managed to make a home workout for you, I hope you like i! PS: click on the exercise to se a video.

Jag fick en hel del frågor på instagram om denna outfiten och måste tyvärr säga att sport bh och leggings kommer från Lindex men är slutsålda. Dock så kommer Lindex få in en del nya så håll er uppdaterade. Jag har lyckats skriva ihop ett pass som ni kan köra där hemma så jag hoppas ni gillar det! PS: klicka på övningen för att se en video. 

______________________________________________________________________

Jumping jacks: 5 min
Burpees: 10 reps 3 set
Side lunges: 15 reps 3 set on each side
Glute activation lunges: 10 reps 3 set (MY FAV!!)
Oblique V up: 10 reps 4 set on each side
Supine reverse crunches: 15 reps 3 set
Jumping jacks: 5 min

5 kommentarer14:57 | February 11, 2015

SIDE BAND WALKING

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

If you aren’t already familiar with this so-called “side bend walking” exercise, I’ll present it to you! An effective exercise that according to the facts is focused on the thighs, hips and glutes. I personally feel almost 95% only in my glutes and it might have to do something with the squat position, but I love it. I think it’s hard to find  leg exercises which only makes your butt work so I have fallen for this one. You do this exercise by placing a band around your legs. You should feel that it spans. Go down into the squat position, tighten your stomach and straighten your back. Next, take about 8 big step to the left and then change direction to the right. Repeat this 3 times and I promise that you will feel it the day after 😉

Om ni inte redan är bekanta med denna så kallade “side bend walking” övningen, så ska jag presentera den för er! En effektiv övning som enligt fakta riktar sig till låren, höfterna och rumpan. Jag personligen känner nästan 95 % i enbart rumpan och det har kanske har att göra med att jag står i squat position, but i LOVE it. Jag tycker att det är svårt att hitta benövningar som enbart gör att rumpan arbetar så denna har jag fastnat för. Du utför övningen genom att placera ett band runt benen. Du ska känna att det spänner. Gå ner i squat position, spänn magen och var rak i ryggen. Sen tar du ca 8 stora steg till vänster och sen byter du håll till höger. Upprepa detta 3 gånger och jag lovar att ni kommer känna av det dagen efter 😉 

 

 

 

3 kommentarer11:22 | February 8, 2015

6 TIPS TO INCREASE YOUR FAT BURNING

_MG_9546

 

Ever since I started training, I have always liked to eat/drink more of food that increase my fat burning. There is so much on the internet and therefore I have read and read and then tried these in order to see if they had any effect on my body, which they have. You should keep in mind that it is not only enough to eat/drink this and lie on the sofa, no, the best result gives when you use it in combination with training. And as you may already know, I workout five times a week. I also use one more thing for the fat burning and this one thing I’m addicted to, but I will show you that in another post. Here are my tips, do you have any?

* Green Tea – Contains antioxidants that increase your metabolism and stimulates the release of stored fat in the body. Green tea also has appetite suppressant effects. Moreover, it is no surprise that green tea is good for your health, it includes, for example, substances that are anti-cancer and anti-inflammatory.

* Spices – There are active ingredients of spices that can have incineration to shift into a higher gear. For example spicy chili contains of capsaicin which both suppresses appetite and operates started metabolism. A chili spiced meal may increase the body’s fat burning up to three hours after meals according to a study.

* Coffee – Contains of caffeine, which increases the body heat, reduces appetite and increases the short-term fat loss. To achieve this in the best way and burn more energy, I drink black coffee before a workout at the gym.

* Grapefruit – This water-rich grapefruit, “dilutes” the calories. It also reduces insulin, this helps the body to process food faster and more efficiently. It is also a good source of vitamin C.

* Vinegar – Vinegar has been shown to reduce insulin secretion when you take it with carbohydrates. It also helps the body to store glucose as glyckogen and may even improve bukspottköttelns function.

* Lemon water – Lemon water triggers fat loss – and the tangy fruit also contains pektinfibrer, which helps to ease hunger pangs. The fruit is additionally calorie. I drink a happy before each meal.

 

Ända sedan jag började träna har jag alltid föredragit att äta/dricka mer av det som sätter igång fettförbränningen. Det finns så otroligt mycket på internet och därför har jag läst och läst och därefter testat på för att se om de haft någon effekt på min kropp, vilket det har.  Ni ska ha i åtanke att det inte enbart räcker med att äta/dricka detta och exempel ligga i soffan, nej det bästa resultatet ger när ni använder det i samband med träning. Och som ni kanske redan vet, så tränar jag 5 gånger i veckan. Utöver detta använder jag en sak till och det är faktiskt en sak jag är beroende av, men de får ni veta i ett annan inlägg. Så, detta är mina tips. Har ni några?

* Grönt te – Innehåller antioxidanter som ökar din ämnesomsättning och stimulerar frigörandet av lagrat fett i kroppen. Grönt te har också aptit hämmande effekter. Dessutom är det ingen nyhet att grönt te är bra för hälsan, den innehåller exempelvis ämnen som är cancer förebyggande och inflammationshämmande. 

* Kryddor – Det finns aktiva ämnen i starka kryddor som kan få förbränningen att lägga i en högre växel. Exempelvis stark chili innehåller capsaicin som både dämpar aptiten och driver igång ämnesomsättningen. En chilikryddad måltid kan öka kroppens fettförbränning upp till tre timmar efter avslutad måltid enligt en studie.

* Kaffe – innehåller koffein som ökar kroppsvärmen, minskar aptiten och ökar den kortsiktiga fettförbränningen.  För att uppnå detta på bästa sätt och förbränna mer energi dricker jag svart kaffe innan ett gympass. 

* Grapefrukt – Vattenrika frukter, som grapefrukt, “späder ut” kalorierna. Det reducerar även insulinet, detta hjälper kroppen att processa maten snabbare och mer effektivt. Det är också en god källa för Vitamin C.

* Vinäger – Vinäger har visat sig minska utsöndringen av insulin när man tar det tillsammans med kolhydrater. Den hjälper även kroppen att lagra glukos som glyckogen och kan även förbättra bukspottköttelns funktion.

* Citronvatten – Citronvatten sätter igång fettförbränningen – och den syrliga frukten innehåller dessutom pektinfibrer, som hjälper till att stilla hungerkänslor. Frukten är dessutom kalorifri. Jag dricker ett glad innan varje måltid. 

 

2 kommentarer18:01 | February 2, 2015

TRY SOMETHING NEW INSTED OF GIVING UP

IMG_9863

Something that makes me reduce my motivation is when lose focus on my training and diet. When I have days without good routines and constantly have to “start over” again. Sometimes I like that feeling, but after a while you get tired. Something that has helped me a lot the past is to vary in my training. To try something new, maybe something you have never done before. So, now the past few weeks I have included balance training into my schedule. I have always had a bad balance and therefore I see it as a new challenge. I don’t only focus on the balance, I’m trying to do exercises that balance training is included. You aren’t always on top, you will meet reverses that reduces the motivation but try to find a new challenge instead of giving up. How else will you find out the training you are interested in if you don’t try? Try, try & try until you find your thing, when that happens you will realize how much more fun it is to train and it doesn’t become a burden, more like something you just want to do everyday! Think about that 🙂 Love to you <3


Någonting som får mig att tappa motivation är när jag slarvar med träningen och kosten. När det går dagar utan bra rutiner och man hela tiden måste “börja om”. Ibland gillar jag självklart den känslan, men efter ett tag så tröttnar man. Något som däremot har hjälpt mig mycket det senaste är att variera i träningen. Att testa något nytt, något som man aldrig gjort tidigare. Så, nu har jag sedan några veckor tillbaka inkluderat balansträning i mitt schema. Jag har alltid haft dålig balans och därför ser jag det som en ny utmaning. Jag fokuserar inte enbart på balansen utan försöker göra övningar där balansträning ingår. Man är inte alltid på topp, man stöter på motgångar som minskar motivationen men försök att hitta en ny utmaning istället för att ge upp. Hur ska man annars hitta grenar man är intresserad av om man inte testar? Testa, testa och testa tills du hittar din grej, och när det händer kommer du inse hur mycket roligare det är att träna och det kommer inte kännas som ett måste, mer som en grej du tycker om och vill göra varje dag! Tänk på det 🙂 Kärlek till er <3

6 kommentarer
10:00 | January 16, 2015

KICKBACKS

_MG_8290

_MG_8259

Top: HERE – Tights: HERE – Shoes: HERE 

Kickbacks on leg extension machine or on the lying curl, doesn’t matter. I start by adjusting the machine and select the weight. What I think of when I do this exercise is that I start all the way down and kicks all the way up and I span the butt extra hard when I’m at the top. I rather do with a heavier weight and less reps. I do the exercise quite slow since that’s when it burnes the most. My starting level is now at 20 with 10 reps and 3 sets on each leg. 3 weeks with this exercise is waiting, remains to see the progress! HERE you have a detailed video.

Kick backs på leg extension maskinen eller på lying curl, spelar ingen roll vilken. Jag börjar med att justera maskinen och väljer därmed vikt. Det jag tänker på när jag utför övningen är att jag börjar långt ner och sparkar ända upp samtidigt som jag spänner till rumpan extra hårt när jag är längst uppe. Jag kör hellre med tyngre vikt och mindre reps. Jag utför övningen lagom sakta, det är då det bränns som mest. Min start nivå ligger just nu på 20 med 10 reps och 3 set på varje ben. 3 veckor med denna övning väntar, återstår att se framstegen! HÄR har ni en utförlig video.

8 kommentarer