Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

16:12 | December 2, 2014

BACK ON TRACK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ett grymt magpass avklarat med mamma och måste bara säga, f*fan vad bra det känns!! Det blev fokus på enbart mage eftersom jag kände att mitt ben inte klarade av så mycket mer efter 15 minuter cross. Jag satte 15 minuter som ett mål och I did it! Det är alltid svårast att komma tillbaka med skada och det är sjukt vilken skillnad jag känner i benen. Mitt vänstra ben känns som ton jämfört med det andra. MEN, man ska alltid tänka på det positiva och just nu är fokus på att bli bättre, trots att det går långsamt. Steg för steg tycker jag att man ska tänka. Alltid. Nu känns det underbart och jag längtar tills nästa pass. Det är sjukt hur bra jag trivs där på gymmet. Kärlek

A good ab session is done with mom and I just have to say,  d*mn how good it feels!! I only did abs because I felt that my legs couldn’t handle so much more after 15 minutes of crosstrainer. I put 15 minutes as a goal and I did it! It is always the hardest to get back with an injury and I feel so different in my legs. My left leg feels like tons compared with the other. BUT, you should always think about the positive and right now is focus on getting better, even though it is going slow. Step by step, I think we should think like that, always. Now it feels wonderful and I can’t wait until the next session. It’s sick how good I feel there at the gym. Love

9 kommentarer22:09 | November 23, 2014

BEHIND THE CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

These pictures are taken with my Olympus pen E-pl7

Äntligen är jag hemma igen, puuh vilken dag! Jag vaknade upp hos Jossan och begav mig sedan till centralstation för att lämna väskan i ett låneskåp. Gissa om jag hittade plats? Velade runt på centralen som ett frågetecken haha men till slut hittade jag. Åkte till Riche där jag träffade Angelica och åt en trevlig lunch ihop. Gud vilken härlig tjej! Alltid kul att träffa människor man haft kontakt med via sociala medior bara. Därefter körde vi ett pass på Odenplan fightgym och det där kallar jag träning. Så härlig atmosfär med så härliga människor som peppar varandra. Tyvärr kunde jag inte ge allt på grund av benet men nästa gång så 😉 Min helg har vart skitkul och här får ni lite bilder ifrån fotomässan. Pussar <3

Finally I’m home again, phew what a day! I woke up at Jossan and headed then to the central station to leave my bag in a loan cabinet. I walked around on the station like a question mark haha. Went to Riche where I met Angelica and ate a nice lunch together. God, what a lovely girl! Always fun to meet people you have had contact with via social medior only. Then we went to Odenplan fight gym for a workout session and thats what I call training! A lovely atmosphere with so lovely people who encourage each other. Unfortunately I couldn’t give all since my leg still hurts but next time so 😉 My weekend has been great and here are some pictures from the photo session. Kisses <3

2 kommentarer18:41 | November 12, 2014

TRAINING SCHEDULE – WEIGHT LOSS

Skärmavbild 2014-11-12 kl. 16.12.29
Här har ni det! Såhär körde jag i 1-2 månader för att nå mitt mål. Detta resulterade i att jag gick ner 10 kg. Ibland hoppade jag över dag 3.
Here you have it! So I followed this schedule for 1-2 months to reach my goal. The result was that I lost 26,792 Ibs. Sometimes I skipped day 3.

Here are some favorite exercises that I do:

Ab- exercises
Rotary torso
Side plank
Leg lift
Side bend
Plank tucks
Plank
Ab Wheel
TRX knee tucks

 

Leg & butt exercises
Lunges
Squatmachine
Overhead squats
Butt lift (bridge) with weight
Kickbacks
Dead lifts
Abductor

 

 

43 kommentarer11:00 | November 2, 2014

VIDEO #3

[youtube id=”0aNtRiT-1II”]

“Hej! Idag ska jag visa er 3 av mina favorit övningar för rumpa och ben :)”
“Hello, Today I’ll show you three of my favorite exercises for butt and legs :)”

3 Grymma övningar som du kan addera i ditt nästa träningspass! Den dagen jag tränar rumpa och ben är min favoritdag just nu, innan var det mage men de ändras. Jag tycker att det är ganska kul eftersom att man kan göra lite hur man vill, ena dagen öka vikt andra dagen öka reps eller set. Framöver blir det i alla fall mycket mycket vikt. Återstår att se hur stark jag kan bli haha 😉

3 Really good exercises that you can add in your next workout! That day I train butt and legs are my favorite day right now. I think it’s pretty fun because you can do how you want, one day increase the weight the second day increase the reps or sets. From now on, a lot of weight. Remains to be seen how strong I can become haha 😉

 

 

10 kommentarer
10:00 | October 15, 2014

In life, It’s all about the will.

jj

IMG_1046

kkkk

Alla människor har mål i livet och för att man ska nå sina mål krävs det att man har en stark vilja för att lyckas. Viljan blir en motivation, en positiv motivation som kommer att leda dig fram till mållinjen. Utan rätt motivation kan du att påbörja något, men du kommer tillslut tvinga dig själv till att kämpa och tyvärr kommer det inte gå hela vägen. Eftersom att träning idag är ett stort trend och används betydligt mer än vad det gjorde för några år sedan kan vi ha det som ett exempel. Många människor börjar träna för att få den drömkroppen de vill ha, och inte för att det är roligt. Som sagt är detta något om oftast håller någon vecka och tillslut ger man upp för att man tycker att det är jobbigt att regelbundet ta sig till gymmet och göra något man inte tycker är kul. Motivation enligt mig skapas alltså tillsammans med viljan och att göra någonting man tycker är kul.

Det finns många sätt att träna på och här gäller det för var och en att testa sig fram tills man hittar någon man tycker är kul. Jag exempelvis är en människa som gillar att variera och inte göra samma sak hela tiden. I början av min s.k. träningsresa älskade jag att springa på löpbandet, därefter blev det mer av styrketräning och idag är jag speciellt förtjust i att kombinera styrketräning med kondition fast på crosstrainern. Man får försöka att hitta nya utmaningar hela tiden. Man brukar tala om två olika sorters motivation, yttre och inre. Det är den yttre motivationen som är den som är lätt att hitta som exempelvis när man blir inspirerad av andra eller när man får tips av andra etc. Den inre motivationen är när drivet kommer inifrån. När man har ett mål och man låter ingenting på utsidan stå i ens väg. Det är denna typ av motivation ni måste hitta! Sätt ett stort kryss på rädslan att misslyckas och fokusera på viljan att lyckas.

Jag får konstant frågan ”Vart får du all motivation ifrån?” och ovan har ni svaret. Min vilja är min motivation, alltså är jag min egna motivation. Jag gör jämförelser, vad har jag åstadkommit, hur mycket min kropp har förändrats under en period m.m. Det är inte ofta man ser skillnad i spegeln efter 1 vecka, och tråkigt nog finns det människor som ger upp direkt. Ni får inte ge upp! Bara för att ni inte ser någon skillnad när ni kollar er i spegeln betyder det inte att något i er kropp har förändrats. Därför uppmärksammar jag er att väga och mäta er så att ni har något att utgå ifrån, låt det sedan gå ca 2 veckor och sedan gör ni detta på nytt för att se ifall det blivit en skillnad. Jag har detsamma tankesätt på gymmet, springer jag 5 km på 30 minuter idag så sätter jag målet att klara det  25 minuter nästa gång. Det gäller att alltid sätta relevanta mål inom träningen och jag föredrar kortsiktiga mål exempel veckovis. Öka alltid era övningar (reps/set. Du är din största fiende, du är den som har makten att ge upp och på samma sätt har du makten till att lyckas. Allt handlar om viljan, du måste vilja detta 100 %. Du styr detta och låt aldrig någon påverka dig negativt.

// All people have goals in life and to reach them it requires that you have to have the will to succeed. The will becomes a motivation, a positive motivation that will lead you to the finish line. Without the right motivation, you can to start anything but you will eventually force yourself to fight and unfortunately it will not go all the way. Since training today is a big topic and is used much more than it was a couple of years ago, we can have it as an example. Many people start exercising to get the dream body they eant and not because it ‘s fun. This is something that usually lasts some weeks and then you give up because you think it’s too difficult to regularly get to the gym and do something you don’t enjoy doing. Motivation according to me is created along with the will and to do something you enjoy doing.

There are many ways to workout and you have to try different types of training until you find someone you think is fun and something you enjoy. I , for example, like to vary and not do the same thing all the time. At the beginning of my so-called journey, I loved to run on the treadmill and focus on my condition, then it started to do more of weight training and today I am especially interested in weight lifting and the crosstrainer. You have to try to find new challenges all the time, thats also what keeps me going. There are two different motivations, external and internal. It is the external motivation that is the one that is easy to find,  it’s like when you get inspired by others or when you get advice from other etc. The inner motivation is when the will comes inside, the one I have. When you have a goal and you don’t let anything on the outside stay in tour way.  This is the kind of motivation you need to find ! Put a big X on the fear of failure and focus on the desire to succeed.

I constantly get the question ” Where you get all the motivation come from? ” And above , you have the answer. My will is my motivation, so I become my own motivation. I make comparisons , what have I accomplished, how much my body has changed over a period etc. It’s not often you see a difference in the mirror after 1 week, and sadly there are people who give up right away. Don’t give up! Just because you don’t see any difference when you check yourself in the mirror it doesn’t mean that something in your body hasn’t changed. Therefore, I pay attention to you to weigh and measure you so that you have something to go on , then let it go for about 2 weeks and then you doing this again to see if there has been a difference. I have the same mindset in the gym, If I run 5 km in 30 minutes today so I set the goal to make it 25 minutes next time. It’s important to always put relevant targets within the workout and I prefer short-term goals such as for every session. Always increase your exercises (reps/sets). You are your biggest enemy, you are the one who has the power to give up and in the same way you have the power to succeed. It’s all about the will, you have to want it 100%. You control this and never let anyone influence you negatively.

IMG_5088

Read about my journey (HERE)

21 kommentarer